Zatrudnianie pracowników wiedzy 65 plus Perspektywa pracowników i organizacji

Grażyna Bartkowiak

Zatrudnianie pracowników wiedzy 65 plus Perspektywa pracowników i organizacji

 

Prezentowana książka[…] dostarcza czytelnikowi pogłębionej wiedzy na temat psychologicznych uwarunkowań i organizacyjnych możliwości aktywizacji zawodowej pracowników dojrzałych oraz skutkówzwalniania kluczowych pracowników wiedzy „65+”. Zauważyć należy, że literatura z tego zakresu wciąż jest nieliczna i zazwyczaj nie uwzględnia rzetelnego, psychologicznego podłoża w analizowaniu zjawiska zatrudniania pracowników dojrzałych w organizacjach.Tym bardziej należy docenić oryginalność tematu wybranego przez Autorkę i innowacyjność zaprezentowanego podejściabadawczego. Podjętaproblematyka ma znaczenie zarówno dla teorii, jak i praktyki zarządzania organizacjami tak w perspektywie pracowników, jak i pracodawców.
Fragment recenzji dr hab. Małgorzaty Adamskiej-Chudzińskiej, prof. UEK

Adam Marszałek
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-801-9290-4

Liczba stron: 248

Format: 160x230mm

Cena katalogowa: 42,00 zł