Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw

Magdalena Grabowska

Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw

52,00 zł

3849

 

Książka podejmuje aktualną i istotną zarówno dla teorii finansów, jak i praktyki życia gospodarczego problematykę zarządzania płynnością finansową, która stanowi jedną z najważniejszych dziedzin zarządzania przedsiębiorstwem. Utrzymanie płynności finansowej decyduje o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, jego stabilności, a tym samym przetrwaniu.

Główne obszary tematyczne poruszane w opracowaniu to:
- istota i znaczenie płynności finansowej,
- instrumenty zarządzania płynnością,
- czynniki wpływające na poziom bezpieczeństwa transakcji z odroczonym terminem zapłaty.

Treść książki nawiązuje do praktyki gospodarczej. Może być zatem wykorzystywana przez studentów kierunków ekonomicznych i słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości i finansów, jak również praktyków zajmujących się finansami przedsiębiorstwa oraz osoby pragnące pogłę­bić wiedzę z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa prowadzonej działalności poprzez zachowywanie przez przedsiębiorstwa płynności finansowej.

CeDeWu
Oprawa miękka

Wydanie: drugie

ISBN: 978-83-810-2021-3

Liczba stron: 168

Format: 165x240mm

Cena katalogowa: 52,00 zł

Cena pakietu

86,90 zł

5943

Cena pakietu

91,90 zł

6243