Współczesne media media multimodalne Tom 2 Multimodalność mediów elektronicznych

Współczesne media media multimodalne Tom 2 Multimodalność mediów elektronicznych

35,70 zł

2682

 

Książka „Współczesne media – media multimodalne” sama jest multimodalna, a w zasadzie interdyscyplinarna. Badacze z kilku polskich ośrodków medioznawczych i językoznawczych zadają pytania o metodologię, naukowe podstawy, perspektywy poznawcze multimodalności, a autorzy, których prace znalazły się w części materiałowej, próbują pokazać, jak działają oparte na teorii multimodalności analizy i interpretacje. Komunikacyjny chaos, w którym funkcjonujemy co najmniej od kilkunastu lat, jest w zebranych w tym tomie tekstach porządkowany przez wielokodowość, wielowarstwowość czy wielometodologiczność zaprezentowanych badań.  Warto poznać ich wyniki, zanim media przekształcą się w multimodalne albo postmultimodalne, niepoznawalne racjonalnie byty.

Z recenzji dr. hab. prof. KUL Pawła Nowaka

UMCS
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-227-9084-7

Liczba stron: 212

Format: 170x240mm

Cena katalogowa: 35,70 zł

Cena pakietu

80,60 zł

5376

Cena pakietu

75,60 zł

5076

Cena pakietu

75,60 zł

5076

Cena pakietu

80,60 zł

5376

Cena pakietu

80,60 zł

5376