Współczesna francuska literatura kobieca w kształceniu literackim na studiach filologicznych

Magdalena Lange-Henszke

Współczesna francuska literatura kobieca w kształceniu literackim na studiach filologicznych

45,00 zł

3574

 

Rozprawa Magdaleny Lange-Henszke ma charakter porównawczy i jednocześnie interdyscyplinarny, wpisuje się bowiem w dwa obszary badań, a mianowicie w literaturoznawstwo i dydaktykę. [...] Ponadto zaproponowana problematyka nie doczekała się do tej pory tak obszernego i możliwie pełnego opracowania zarówno w środowisku naukowym polskim, jak i zagranicznym. Monografia wypełnia więc pewną lukę i jest przedsięwzięciem w dużej mierze nowatorskim. [...] Autorka ukazała całą złożoność, wielowymiarowość oraz oryginalność francuskojęzycznej literatury kobiecej, w tym charakterystyczne cechy twórczości Claire Castillon oraz jej przydatność w nauczaniu literatury na poziomie uniwersyteckim, między innymi w projekcie warsztatów literackich. [...] Rozprawa stanowi bardzo ciekawe i cenne studium dla osób zainteresowanych feminizmem i francuską literaturą kobiecą, zwłaszcza twórczością Castillon oraz jej wykorzystaniem w dydaktyce. [...] Największą wartość pracy stanowi jej bardzo solidna podbudowa teoretyczno-metodologiczna. W każdym rozdziale i podrozdziale znajdują się odwołania do konkretnych i adekwatnych założeń teoretycznych najwybitniejszych specjalistów w danej dziedzinie i badanej problematyce.
Z recenzji dr. hab. Czesława Grzesiaka prof. nadzw. UMCS

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Oprawa miękka

Wydanie: pierwsze

Data pierwszego wydania:
2018-10-08

ISBN: 978-83-797-2204-4

Liczba stron: 283

Format: 23.3x15.6

Cena katalogowa: 45,00 zł