Wojna Bar Kochby 132-136 n.e. Ostatnia rewolta żydowska przeciw Cesarstwu Rzymskiemu

Lindsay Powell

Wojna Bar Kochby 132-136 n.e. Ostatnia rewolta żydowska przeciw Cesarstwu Rzymskiemu

50,00 zł

3450

 

W 132 roku Szymon ben Koseba, chcący stworzyć niezależne państwo żydowskie i wyzwolić Jerozolimę z rąk Rzymian, przybrał mesjańskie imię Szymon Bar Kochba („Syn Gwiazdy”) i poprowadził ludność Judei do rebelii. W trakcie tak zwanego Powstania Bar Kochby, znanego też jako Druga Wojna Żydowska, buntownicy przez trzy i pół roku stawiali opór zahartowanym w bojach oddziałom rzymskim, wysłanym przez cesarza Hadriana. Koszty tej rebelii były katastrofalne: setki tysięcy ofiar, zniszczenie i zniewolenie społeczności żydowskich i nałożony na Żydów zakaz wstępu do Jerozolimy. Bar Kochba do dziś pozostaje ważną postacią w historii Izraela, jako ostatni przywódca państwa żydowskiego przed ukształtowaniem się nowoczesnego syjonizmu.
W tej bogato ilustrowanej książce ukazano porywającą historię powstania, przybliżając jednocześnie sylwetki jego przywódcy, Bar Kochby oraz cesarza Hadriana i podległych mu wodzów. Ocenia się w niej także skutki tej krwawej rebelii, zarówno dla regionu gdzie miała miejsce, jak i ludzi, którzy zostali zmuszeni do jego opuszczenia.

Napoleon V
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-788-9682-1

Liczba stron: 100

Format: 18.3x25.0

Cena katalogowa: 50,00 zł

Cena pakietu

89,90 zł

5650

Cena pakietu

89,90 zł

5844

Cena pakietu

104,90 zł

6744

Cena pakietu

104,90 zł

6744

Cena pakietu

89,90 zł

5844

Cena pakietu

99,90 zł

6444