Utwory młodzieńcze Biblioteka Dawnej Literatury Popularnej i Okolicznościowej. Tom 23

Zimorowic Józef Bartłomiej

Utwory młodzieńcze Biblioteka Dawnej Literatury Popularnej i Okolicznościowej. Tom 23

 

Niniejsza edycja zawiera trzy unikatowe juwenilia Zimorowica: Żywot Kozaków lisowskich (1620), Testament Luterski żartownie napisany (1623) oraz Pamiątkę wojny tureckiej w roku 1621 (1623). Pierwsze dwa to nieduże zbiory łączące elementy satyry z poetyką parodii sowiźrzalskich. Żywot w żartobliwy sposób ukazuje dalekie od żołnierskiej karności obyczaje tyleż słynnych, ile osławionych lisowczyków, honorując jednak ich brawurowe męstwo i dokonania. Testament to niewybredna, acz sprawnie napisana satyra wymierzona przeciwko protestantom, skupiona przede wszystkim na osobie Marcina Lutra. Z kolei Pamiątka jest poematem opiewającym sukces militarny armii Jana Karola Chodkiewicza w bitwie z siłami osmańskimi pod Chocimiem. Młodzieńcze utwory lwowskiego poety stanowią przykład typowej dla początków XVII w. wierszowanej publicystyki, na której tle wyróżniają się jednak poziomem i pomysłowością.

Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa
Broszurowa ze skrzydełkami

ISBN: 978-83-640-0360-8

Liczba stron: 146

Format: 135x180mm

Cena katalogowa: 16,00 zł