Uchodźstwo polskie w Rosji w latach I wojny światowej w świetle dokumentów

Korzeniowski Mariusz, Latawiec Krzysztof, Tar

Uchodźstwo polskie w Rosji w latach I wojny światowej w świetle dokumentów

94,50 zł

6938

 

W czasie pierwszej wojny światowej doszło na dużą skalę do przymusowej wędrówki milionów ludzi w całej Europie. Wśród uchodźców podlegających relokacji Polacy byli zauważalną grupą. stanowili też znaczącą rzeszę pośród wychodźców, którzy w latach Wielkiej wojny, w liczbie kilku milionów, znaleźli się w głębi państwa rosyjskiego. Publikacja materiałów źródłowych ma na celu przypomnienie zapomnianego exodusu ludności polskiej gronu czytelników zainteresowanych tą tematyką zarówno z przyczyn naukowych, jak i emocjonalnych. W prezentowanym zbiorze wykorzystano dokumenty źródłowe zgromadzone przede wszystkim w archiwach. Zamieszczono również kilka artykułów prasowych oraz publikacji źródłowych z epoki.

UMCS
Oprawa twarda

ISBN: 978-83-227-9069-4

Liczba stron: 948

Format: 170x240mm

Cena katalogowa: 94,50 zł

Cena pakietu

134,40 zł

9138

Cena pakietu

134,40 zł

9332

Cena pakietu

149,40 zł

10232

Cena pakietu

149,40 zł

10232

Cena pakietu

134,40 zł

9332

Cena pakietu

144,40 zł

9932