Terminowe umowy o pracę na nowych zasadach Najważniejsze pytania i odpowiedzi

Kamińska Agata, Lesińska Joanna, Pietruszyńska Katarzyna, Sokołowska Anna, Tomaszewska Barbara, Zawa

Terminowe umowy o pracę na nowych zasadach Najważniejsze pytania i odpowiedzi

 

W dniu 22 lutego 2016 r. weszły w życie zmiany przepisów kodeksu pracy, które znacząco zmieniły zasady zawierania oraz wypowiadania umów o pracę na czas określony.
W poradniku w sposób przystępny na konkretnych przykładach wyjaśniono, jakie przepisy należy stosować w stosunku do umów terminowych obowiązujących w dniu wejścia w życie nowelizacji. Omówiono ich status i wskazano, które umowy:
- ulegną rozwiązaniu na dotychczas obowiązujących warunkach,
- i w jakim wymiarze zostaną wliczone do nowego limitu umów,
- zostaną objęte nowym okresem wypowiedzenia,
- przekształcą się w umowy na czas nieokreślony.
Szczegółowo przedstawiono również zasady zawierania umów terminowych zgodnie z nowym obwiązującym stanem prawnym. Wszystkie zagadnienia opracowane zostały w formie pytań i odpowiedzi z podaniem konkretnych stanów faktycznych oraz propozycji rozwiązania kontrowersyjnych i trudnych niekiedy problemów.

Wolters Kluwer
Oprawa miękka

Wydanie: pierwsze

ISBN: 978-83-264-8632-6

Liczba stron: 300

Format: 145x205mm

Cena katalogowa: 69,00 zł