Strategie komunikacyjne osób dwujęzycznych Na przykładzie polszczyzny odziedziczonej w Niemczech

Anna Żurek

Strategie komunikacyjne osób dwujęzycznych Na przykładzie polszczyzny odziedziczonej w Niemczech

39,00 zł

2435

 

Niniejszej publikacji przyświecają dwa cele. Pierwszym z nich jest krytyczne omówienie dotychczasowych badań nad polszczyzną osób wczesnodwujęzycznych, tj. przedstawicieli drugiego pokolenia polskich emigrantów, określanych mianem użytkowników języka polskiego jako odziedziczonego. Drugi zaś cel obejmuje rozpoznanie, opis i klasyfikację stosowanych przez nich strategii komunikacyjnych. Są one definiowane jako zamierzone działania werbalne podejmowane przez osoby dwujęzyczne w obliczu trudności z wyrażeniem intencji komunikacyjnej spowodowanych ich deficytami leksykalnymi.

Praca Anny Żurek na temat strategii komunikacyjnych osób wczesnobilingwalnych w Niemczech zapełnia lukę w polskich badaniach ze względu na przedmiot badań, a także wybór grupy respondentów. O doniosłości podjętej problematyki świadczy również wskazanie perspektyw dalszych dociekań zarówno w aspekcie językoznawczym, jak i dydaktycznym.
Z recenzji prof. dr hab. Elżbiety Sękowskiej

Universitas
Broszurowa ze skrzydełkami

Wydanie: pierwsze

Data pierwszego wydania:
2018-10-24

ISBN: 978-83-242-3465-3

Liczba stron: 290

Format: 140x210mm

Cena katalogowa: 39,00 zł

Cena pakietu

78,90 zł

4829

Cena pakietu

83,90 zł

5129