Strach i poczucie bezpieczeństwa jako elementy budujące polską mentalność w XVIII w.

Sylwia Zydek

Strach i poczucie bezpieczeństwa jako elementy budujące polską mentalność w XVIII w.

35,00 zł

2750

 

Prezentowana praca […] nawiązuje do ważnego obecnie nurtu badań historii mentalności. Jednym z elementów tych dociekań jest przedstawienie problematyki strachu. Podejmowano już wiele prób interpretacyjnych tego zagadnienia, także w historiografii polskiej. Sylwia Zydek stworzyła pewnego rodzaju nowe spojrzenie w zakresie tych badań, dodając do rozważań nad strachem problem kształtowania poczucia bezpieczeństwa. Wydaje się, że podjęcie tego tematu przy wykorzystaniu jednego źródła jest godne szczególnej uwagi. Autorka wybrała też odpowiednio ważny materiał badawczy, jakim są kazania Antoniego Węgrzynowicza (1658–1721), popularnego w swoim czasie kaznodziei kręgu franciszkańskiego. Wydał on zbiory kazań, które bardzo często znajdowały się w różnych bibliotekach kościelnych. Były więc zapewne szeroko wykorzystywane w pracy kaznodziejskiej, a zatem miały też duże oddziaływanie na szerokie kręgi wiernych. W oparciu o ich treść Autorka dochodzi do wielu ważnych wniosków zarówno na temat kształtowania strachu, jak i prób budowania poczucia bezpieczeństwa.

Z recenzji prof. dr. hab. Bogdana Roka

Adam Marszałek
Oprawa miękka

Data pierwszego wydania:
2019-01-24

ISBN: 978-83-801-9831-9

Liczba stron: 144

Cena katalogowa: 35,00 zł