Sowieckie obozy dla jeńców wojennych i internowanych 1939-1956. Przykłady wybranych narodów

Bednarek Jerzy, Rogut Dariusz

Sowieckie obozy dla jeńców wojennych i internowanych 1939-1956. Przykłady wybranych narodów

30,00 zł

2092

 

Głównym celem niniejszej pracy jest próba rekapitulacji stanu badań i nakreślenie nowych perspektyw badawczych dotyczących polityki represji stosowanej przez Związek Sowiecki wobec jeńców wojennych i osób internowanych w latach 1939- 1956. Kwestie te, pomimo bogatej już literatury, wciąż wymagają intensywnych prac naukowych, a każde nowe wydawnictwo dotyczące tej problematyki odkrywa kolejne, nieznane pola badawcze.

Autorami publikowanych tekstów są historycy i archiwiści z Polski, Finlandii, Hiszpanii, Łotwy, Niemiec, Rosji, Ukrainy i Węgier, a przedmiotem ich badań różne aspekty funkcjonowania sowieckich obozów dla jeńców i internowanych, ich struktura oraz losy osób, które zostały w nich osadzone. Międzynarodowe grono autorów jest gwarancją spojrzenia na wyżej wymienione problemy z szerszej perspektywy, umożliwiającej dyskusję na temat oceny mechanizmu i skali stosowanych represji przez Sowietów, nie tylko wobec Polaków, ale i przedstawicieli pozostałych narodów, które po 1939 r. znalazły się m.in. pod sowiecką dominacją.

IPN
Oprawa twarda

Data pierwszego wydania:
2018-11-26

Liczba stron: 248

Format: 18.5x21.2

Cena katalogowa: 30,00 zł

Cena pakietu

69,90 zł

4292

Cena pakietu

69,90 zł

4486

Cena pakietu

84,90 zł

5386

Cena pakietu

84,90 zł

5386

Cena pakietu

69,90 zł

4486

Cena pakietu

79,90 zł

5086