Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce Ujęcie interdyscyplinarne. Tom 5

Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce Ujęcie interdyscyplinarne. Tom 5

25,20 zł

2316

 

Monografia zawiera artykuły problemowe z zakresu socjolingwistyki w ujęciu interdyscyplinarnym. W monografii podjęte zostaną m.in. takie zagadnienia, jak: język jako czynnik tworzenia lokalnej kultury, charakterystyka języka potocznego, analiza sakralnej leksyki, nauczanie języków a politologia, międzykulturowa komunikacja. Monografia analizuje problemy na styku językoznawstwa, socjologii, psychologii społecznej i etnografii z zastosowaniem różnych metod badawczych. Monografia w języku polskim, rosyjskim. Książka adresowana jest zarówno do specjalistów, jak i młodych adeptów nauki.

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-786-5651-7

Liczba stron: 216

Format: 20.8x14.8

Cena katalogowa: 25,20 zł

Cena pakietu

65,10 zł

4710

Cena pakietu

70,10 zł

5010