Smart city Innowacyjny system zarządzania logistyką zwrotną w gospodarce odpadami komunalnymi

Lutek Wojciech, Pastuszak Zbigniew, Banaś Jar

Smart city Innowacyjny system zarządzania logistyką zwrotną w gospodarce odpadami komunalnymi

42,00 zł

2963

 

Logistyka, łącząc nauki ekonomiczne, w tym ekonomię i nauki o zarządzaniu, z naukami technicznymi, jest obszarem interdyscyplinarnym, który nieustannie się rozwija. Liczne badania prowadzone na różnych poziomach zarządzania logistycznego z jednej strony nowatorsko uzupełniają lub czasem zmieniają dotychczasowe koncepcje logistyczne, z drugiej nieustannie wskazują luki zarówno teoretyczne, jak i empiryczne w obszarze problematyki logistycznej. Autorzy, dostrzegając różnorodność podejść do problematyki logistyki odpadów komunalnych, świadomie skoncentrowali uwagę na wybranej przez siebie metodyce doskonalenia procesów logistyki zwrotnej – z wykorzystaniem autorskiej metodyki Gotowości do Zarządzania Systemem Zagospodarowania Odpadów (GZSZO).

Fragment recenzji dr hab.. inż. Marzeny Kramarz, prof. PŚL

UMCS
Oprawa miękka

Data pierwszego wydania:
2019-01-23

ISBN: 978-83-227-9173-8

Liczba stron: 234

Format: 170x240mm

Cena katalogowa: 42,00 zł

Cena pakietu

76,90 zł

5057

Cena pakietu

81,90 zł

5357