Siły powietrzne Federacji Rosyjskiej w świetle zmian w środowisku bezpieczeństwa Rosji

Marcin Dochniak

Siły powietrzne Federacji Rosyjskiej w świetle zmian w środowisku bezpieczeństwa Rosji

48,00 zł

3804

 

Monografia stanowi oryginalne rozwiązanie problemu naukowego w dyscyplinie nauk o obronności w ramach nauk społecznych. Przedmiotem dociekań naukowych autora jest wpływ zmian w środowisku bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej na jej siły powietrzne. Formułowane przez niego oceny dotyczące ewolucji środowiska bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej oraz ich wpływu na doktrynalne założenia użycia, organizację oraz aspekty techniczne uzbrojenia rosyjskich sił powietrznych zasługują na uwagę i świadczą o jego ugruntowanej wiedzy z tego zakresu.

Książka zawiera szczegółową analizę zmian w percepcji zagrożeń bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, analizę przyczyn i skutków konfliktów zbrojnych z udziałem Sił Powietrznych Federacji Rosyjskiej, definiuje determinanty zmian w środowisku bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, a także zawiera długookresową prognozę zarówno zmian w środowisku bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, jak i ocenę ich potencjalnego wpływu na Siły Powietrzne Federacji Rosyjskiej.

Difin
Oprawa miękka

Data pierwszego wydania:
2018-11-19

ISBN: 978-83-808-5765-0

Liczba stron: 196

Format: 16.4x23.2

Cena katalogowa: 48,00 zł

Cena pakietu

87,90 zł

6004

Cena pakietu

87,90 zł

6198

Cena pakietu

102,90 zł

7098

Cena pakietu

102,90 zł

7098

Cena pakietu

87,90 zł

6198

Cena pakietu

97,90 zł

6798