Prognozowanie teraźniejszości Myślenie z wnętrza kryzysu

Sowa Jan, Leder Andrzej, Środa Magdalena, Kow

Prognozowanie teraźniejszości Myślenie z wnętrza kryzysu

40,00 zł

2490

 

Książka, którą Czytelnik ma przed sobą, traktuje o tym, jak „społeczeństwo ryzyka”, by posłużyć się efektowną formułą Ulricha Becka, ustępuje przed ryzykiem życia w społecznościach opartych na reaktywności i resentymencie. Można wzruszyć ramionami i powiedzieć: nic nowego. Wszak pojęcie kryzysu i jego doświadczenie jest wpisane w kulturę Zachodu (dla niektórych myślicieli było i jest jej stanem organicznym), zawsze jednak poczuciu przesilenia towarzyszyły środki zaradcze, dające nadzieję na jej uzdrowienie. Pytanie, co można zrobić z widmem kryzysu krążącym dziś, nurtuje autorki i autorów tego znakomitego i przemyślanego zbioru esejów. W Prognozowaniu teraźniejszości dominuje wieloaspektowy ogląd, w którym spojrzenie na procesy ekonomiczne krzyżują się z refleksją kulturoznawczą, a śledzenie napięć ideologicznych sprzęga się z ruchem emocji i wyobraźni. Nie jest to monografia z zakresu mgławicowej futurologii, ale studium tego, co już nas spotkało, a wciąż jest niedostatecznie wypowiedziane i dopowiedziane. Studium pod każdym względem poruszające. (prof. Mariusz Czubaj)

Katedra Wydawnictwo Naukowe
Oprawa miękka

Data pierwszego wydania:
2018-11-15

ISBN: 978-83-651-5597-9

Liczba stron: 358

Format: 12.1x20.1

Cena katalogowa: 40,00 zł