Profesorowie jezuickich seminariów nauczycielskich od XVI do XVIII wieku Słownik biograficzny

Anna Królikowska

Profesorowie jezuickich seminariów nauczycielskich od XVI do XVIII wieku Słownik biograficzny

29,00 zł

1886

 

„Model szkoły humanistycznej, skrystalizowany w jezuickim Ratio studiorum (Neapol 1599), był międzynarodowy i interkontynentalny. Objął wychowanków różnej narodowości i kultur. Zgodnie z Ratio, studia językowe miały być otwarte na wiadomości z historii, prawa, geografii, wojskowości, religii czy zwyczajów, dotyczące świata antycznego. Jezuici dostrzegali jednak ambicje i oczekiwania społeczności, wśród których pracowali. Już Konstytucje Ignacego Loyoli kilkakrotnie podkreślały konieczność dostosowania się do okoliczności czasu, miejsca i osób, stąd w nauczaniu uwzględniano elementy dotyczące geografii i historii poszczególnych państw i narodów od czasów najdawniejszych do współczesnych.

Do ambitnych zadań edukacyjno-apostolskich przygotowywały młodych jezuitów seminaria nauczycielskie. Opracowany słownik biograficzny profesorów tych instytucji stanowi poważny wkład do poznania dziejów kultury umysłowej Towarzystwa Jezusowego, dziedzictwa narodowego. Solidne zapoznanie się źródłowe Autorki z aktywnością zgromadzenia, motywami jego działań i zaniechań, duchowością, ideałami edukacyjnymi, pozwoliło napisać słownik o dużym znaczeniu naukowym. Biogramy opracowano precyzyjnie, starannie, wyzyskano solidną bazę źródłową i bogatą literaturę”.

– Z recenzji dr. hab. Kazimierza Puchowskiego, prof. UG

WAM
Oprawa miękka

Data pierwszego wydania:
2018-12-12

ISBN: 978-83-277-1537-1

Liczba stron: 184

Format: 155x230mm

Cena katalogowa: 29,00 zł

Cena pakietu

68,90 zł

4086

Cena pakietu

68,90 zł

4280

Cena pakietu

83,90 zł

5180

Cena pakietu

83,90 zł

5180

Cena pakietu

68,90 zł

4280

Cena pakietu

78,90 zł

4880