Problemy mediów i komunikacji społecznej uwarunkowania polskie i ukraińskie

Problemy mediów i komunikacji społecznej uwarunkowania polskie i ukraińskie

 

Prezentowana publikacja jest efektem współpracy medioznawców, kulturoznawców i politologów reprezentujących Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki. Zawarte w niej artykuły odnoszą się do pojemnej znaczeniowo komunikacji społecznej, stanowią bowiem efekt zainteresowań badaczy związanych z naukami o mediach, aktywnych dydaktycznie na
dziennikarskich kierunkach studiów. Podobnie jak interdyscyplinarny charakter mają nauki o mediach, równie zróżnicowane jest spektrum tematyczne tekstów zawartych w niniejszej publikacji. Ich tematyka dotyczy bowiem zarówno różnorodnych aspektów dziennikarstwa, współczesnych problemów mediów masowych, jak również komunikowania wizualnego, komunikowania marketingowego czy też komunikowania międzykulturowego.

IVG
Oprawa twarda

ISBN: 978-83-642-8627-8

Liczba stron: 386

Format: 175x245mm

Cena katalogowa: 96,00 zł