Praktykowanie pamięci

 

Pamięć i miasto stają się dla współczesnej humanistyki niezwykle atrakcyjnymi narzędziami i polami badawczymi. Sporządzenie jakiegokolwiek zarysu stanu badań w tym zakresie wymagałoby już w tym
momencie wyjścia od wielostronicowej bibliografii zagadnienia, które przecież nie należy do jednorodnych. Miasto bowiem, podobnie jak i pamięć, jest analizowane w wielu perspektywach i ujęciach.
Z tej racji nawet defniowanie pojęć – miasta i pamięci – napotyka na przeszkody. Jasnych rozstrzygnięć nie ułatwia dynamiczność obu kategorii, która sprawia niekiedy, iż to, co konstytutywne, kanoniczne i istotne, zostaje zarzucone.
Fragment

Polskie Towarzystwo Historyczne
Broszurowa ze skrzydełkami

ISBN: 978-83-630-4027-7

Liczba stron: 398

Format: 150x225mm

Cena katalogowa: 85,94 zł