Powtórzenie jako zjawisko tekstowe i systemowe Repetycje, reduplikacje i quasi-tautologie w języku polskim

Adam Dobaczewski

Powtórzenie jako zjawisko tekstowe i systemowe Repetycje, reduplikacje i quasi-tautologie w języku polskim

32,00 zł

2860

 

Powtórzenie jako zjawisko tekstowe i systemowe jest kolejną, trzecią monografią tego autora i jednocześnie pierwszą w Polsce pracą poświęconą systematycznemu opisowi powtórzeń wewnątrzzdaniowych, reduplikacji i quasi-tautologii. Głównym przedmiotem opisu są tu repetycje występujące w polszczyźnie, jednak sporo jest też odwołań do innych języków, gdyż cel przyświecający pracy ma charakter teoretyczny – jest nim mianowicie wypracowanie metod i narzędzi służących do odróżniania operacji powtórzeniowych charakterystycznych dla danego języka (w tym wypadku polskiego, np. Co fachowiec, to fachowiec lub Sąd sądem, ale…) od ogólniejszych ponadjęzykowych mechanizmów powtarzania, które leżą u podstaw np. układów quasi-tautologicznych (typu Prawo jest prawem; Jestem, kim jestem) lub motywowanych ikonicznie repetycji szeregowych (typu Szli, szli i szli lub Długo, długo czekali), mających tak samo zbudowane odpowiedniki w różnych językach. Oprócz uporządkowania rozmaitych układów powtórzeniowych praca zawiera szczegółowe analizy polskiego materiału repetycyjnego.

Wydawnictwo Naukowe UMK
Broszurowa ze skrzydełkami

Data pierwszego wydania:
2018-08-24

ISBN: 978-83-231-4053-5

Liczba stron: 284

Format: 160x220mm

Cena katalogowa: 32,00 zł