Polityka Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego Uwarunkowania, realizacja, wyzwania w drugiej dekadzie XXI wieku

Fehler Włodzimierz, Marczuk Karina Paulina re

Polityka Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego Uwarunkowania, realizacja, wyzwania w drugiej dekadzie XXI wieku

 

Tematyka oddawanej do rąk Czytelników książki dotyczy polityki Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, uwarunkowań tej polityki, jej realizacji oraz wyzwań i zagrożeń w drugiej dekadzie XXI w. Zwalczanie różnych form przestępczości, w tym cyberprzestępczości, terroryzmu, wzmacnianie ochrony granic, troska o ochronę ludności i niwelowanie skutków klęsk żywiołowych i katastrof naturalnych oraz tych wywołanych działalnością człowieka i awariami przemysłowymi to główne problemy z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, z którymi stara się zmierzyć Unia Europejska. Poruszane w publikacji zagadnienia to niewątpliwie fascynujący obszar badań i analiz nie tylko dla naukowców, lecz także dla licznej grupy praktyków. Adresatami prezentowanej książki są zatem ci Czytelnicy, którym omawiane kwestie są bliskie i stanowią przedmiot ich zainteresowań naukowych bądź zawodowych. Książka skierowana jest również do wszystkich tych, którzy pragną poszerzać swoją wiedzę na temat zmian zachodzących obecnie w Unii Europejskiej w odniesieniu do problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego.

Difin
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-793-0960-3

Liczba stron: 320

Format: 15.9x23.1

Cena katalogowa: 62,00 zł