Polacy na Litwie i Bialorusi pod rządami Aleksandra II (1855-1881) Studium historyczno-prawne

Mikołaj Tarkowski

Polacy na Litwie i Bialorusi pod rządami Aleksandra II (1855-1881) Studium historyczno-prawne

 

Wybór tematu należy uznać za słuszny z wielu względów. Autor podjął się analizy zagadnienia trudnego i złożonego, a zarazem istotnego z punktu widzenia poznania prawno-politycznej sytuacji ludności polskiej w okresie zaborów. Pod względem terytorialnym praca obejmuje obszar dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego, który przed rozbiorami należał do Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a który nie jest zbyt często przedmiotem dociekań polskich badaczy. Pod względem chronologicznym obejmuje czasy panowania Aleksandra II, w których na terenie Cesarstwa Rosyjskiego dokonywała się intensywna modernizacja
struktur państwowych. Przeprowadzona przez Autora analiza zagadnień prawnych jest dobrze poprowadzona i świetnie udokumentowana. Tematyka podjęta w pracy nie doczekała się dotąd opracowania w polskiej nauce. Monografia, w ujęciu zaproponowanym przez Autora, ma charakter nowatorski.
z recenzji wydawniczej dr hab. Małgorzaty Materniak-Pawłowskiej

Arche
Oprawa twarda

Wydanie: pierwsze

Data pierwszego wydania:
2018-11-21

ISBN: 978-83-884-4586-6

Liczba stron: 664

Format: 170x245mm

Cena katalogowa: 59,00 zł