Organizacja i techniki sprzedaży Podręcznik A.18 Prowadzenie sprzedaży Tom 2 Zasadnicza szkoła zawodowa, Technikum

Strzyżewska Elżbieta, Wielgosik Iwona

Organizacja i techniki sprzedaży Podręcznik A.18 Prowadzenie sprzedaży Tom 2 Zasadnicza szkoła zawodowa, Technikum

 

W podręczniku przedstawiono:
– ogólną charakterystykę handlu (klasyfikację i formy handlu, funkcje przedsiębiorstw handlowych)
– dostawy towarów (zagadnienia dot. popytu, zakupu i przyjmowania towarów)
– gospodarkę magazynową
– przygotowanie i sprzedaż towarów (wyposażenie punktów handlowych, zasady rozmieszczania towarów, organizację sprzedaży, gospodarkę opakowaniami)
– ustalanie cen (marże, podatki, odliczenia)
– czynności pozasprzedażowe (inwentaryzjację, odpowiedzialność materialną pracowników, zabezpieczenie towarów przed kradzieżą, ubezpieczenie punktów sprzedaży)
– bezpieczne wykonywanie pracy w handlu (bhp, ergonomię pracy, choroby zawodowe, wypadki przy pracy, ochrona przeciwpożarowa, ochrona środowiska, organy i instytucje ochrony środowiska)
Na końcu rozdziałów zamieszczono pytania testowe i zadania.

Z recenzji rzeczoznawcy MEN – Marii Gaertner:
Podręcznik jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym, uwzględnia aktualny stan wiedzy naukowej, w tym metodycznej, jest w wysokim stopniu przystosowany do danego poziomu kształcenia, zwłaszcza pod względem stopnia trudności, formy przekazu, właściwego doboru pojęć, nazw, terminów i sposobu ich wyjaśniania, zawiera materiał rzeczowy i materiał ilustracyjny odpowiedni do przedstawianych treści nauczania, ma logiczną konstrukcję. (...) Obszerna warstwa informacyjna podręcznika pozwoli uczniom i nauczycielom na elastyczne wykorzystanie treści w dostosowaniu do potrzeb i zdolności uczniów w kształceniu praktycznym oraz ich aktywizowaniu.

eMPi2 Mariana Pietraszewskiego
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-623-2569-6

Liczba stron: 248

Format: 165x235mm

Cena katalogowa: 26,00 zł