Obraz człowieka w teorii oświadczeń woli Perspektywa neuronauki poznawczej i psychologii

Radosław Zyzik

Obraz człowieka w teorii oświadczeń woli Perspektywa neuronauki poznawczej i psychologii

35,00 zł

2215

 

W powszechnym rozumieniu procedury prawne postrzegane są jako apriorycznie ustalone i niepodlegające jakimkolwiek dalszym rewizjom. Tymczasem Radosław Zyzik wychodzi w swoim zamiarze badawczym z bardzo słusznego założenia, że skoro oświadczenia woli są aktem ludzkiego działania, to ich rozumienie oraz prawidłowe ufundowanie musi w istotny sposób zależeć od przyjętej antropologii. Innymi słowy, oświadczenia woli nie są filozoficznie neutralne, ale suponują uprzednie rozumienie natury aktów wolitywnych realizowanych przez człowieka. Skoro więc współczesne neuronauki wnoszą dziś bardzo wiele do zgłębiania wiedzy o człowieku, to ich znajomość wydaje się być konieczna do prawidłowego zdefiniowania filozoficznych podstaw prawodawstwa.

Ks. dr hab. Wojciech P. Grygiel FSSP

WAM
Oprawa miękka

Data pierwszego wydania:
2018-12-11

ISBN: 978-83-277-1380-3

Liczba stron: 228

Format: 155x230mm

Cena katalogowa: 35,00 zł