Niedokończona emancypacja Wejście niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych na rynek pracy

Giermanowska Ewa, Kumaniecka-Wiśniewska Agnie

Niedokończona emancypacja Wejście niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych na rynek pracy

 

Analizowane w publikacji badania ukazują sytuację edukacyjną i zawodową młodych niepełnosprawnych, wskazują na ich zasadnicze życiowe przemiany, doświadczanie przez młodych ?świata instytucji?.
Tom prezentuje wyniki badań jakościowych prowadzonych wśród niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych w ramach projektu ?"Od kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce do nowego modelu polityki społecznej wobec niepełnosprawności"? kierowanego przez prof. Barbarę Gąciarz.
Walorem książki są rekomendacje, które mogą posłużyć kształtowaniu nowego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Wykraczają one poza punktowanie niewydolności systemu i ukazują regionalny oraz globalny kontekst potrzebnych zmian.

Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-235-1933-1

Liczba stron: 216

Format: 23.7x16.5

Cena katalogowa: 29,00 zł