Narracje miejskie w literaturze polskiej po 1989 roku. Pamięć, przestrzeń, dyskurs

Dobrosława Korczyńska-Partyka

Narracje miejskie w literaturze polskiej po 1989 roku. Pamięć, przestrzeń, dyskurs

29,40 zł

2652

 

Głównym obszarem badawczym publikacji jest relacja między pamięcią, przestrzenią miejską i kategorią dyskursu w literaturze polskiej po 1989 roku. W tekstach, które stanowią przedmiot analizy, można się dopatrzyć różnych strategii narracyjnych, za pomocą których autorzy próbują uchwycić i oddać relację między przestrzenią miejską, wyzwalaną przez nią (lub na nią projektowaną) pamięcią a podmiotami indywidualnymi bądź grupowymi. W toku analizy autorka wykazuje, że zwrócenie się ku miastu, miejskości oraz przestrzeni w kontekście procesów zachodzących w pamięci zbiorowej i kulturowej nie tylko pozwala odsłonić pewne wzory i schematy narracji pamięciowych (wpływających na sposób postrzegania rzeczywistości kulturowej oraz kształtujących relacje społeczne), ale również umożliwia dostrzeżenie pęknięć, fałd, napięć, potknięć i przemieszczeń w obrębie tych narracji.

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Oprawa miękka

Data pierwszego wydania:
2018-12-17

ISBN: 978-83-786-5694-4

Liczba stron: 222

Format: 160x220mm

Cena katalogowa: 29,40 zł

Cena pakietu

69,30 zł

5046

Cena pakietu

74,30 zł

5346