Mikroekonomia relacji czynników produkcji w rolnictwie Ujęcie analityczne mechanizmów

Bezat-Jarzębowska Agnieszka, Rembisz Włodzimi

Mikroekonomia relacji czynników produkcji w rolnictwie Ujęcie analityczne mechanizmów

66,00 zł

4422

 

Książka autorstwa dr Agnieszki Bezat-Jarzębowskiej i Włodzimierza Rembisza dotyczy spraw aktualnych o fundamentalnym znaczeniu dla ekonomiki rolnictwa. Kluczowe problemy podjęte w książce ogniskują się wokół zagadnień efektywności, czynników wytwórczych ich relacji, alokacji, dochodów rolniczych, inwestycji i oszczędności, warunków rozwoju gospodarstw rolnych. Książka ma charakter teoretyczno-poznawczy. Uwagę zwraca uporządkowany, wysoce sformalizowany wywód, w którym wykorzystano w szerokim zakresie instrumenty aparatu matematycznego.

z recenzji dra hab. Aleksandra Grzelaka


ROZDZIAŁ 1. Mikroekonomiczne podstawy uwarunkowań popytu na produkty rolno-żywnościowe
ROZDZIAŁ 2. Warunki endogenne i egzogenne dla producentów rolnych
ROZDZIAŁ 3. Funkcja produkcji jako narzędzie analityczne w ekonomice rolnictwa
ROZDZIAŁ 4. Produktywność czynników i efektywność produkcji w rolnictwie
ROZDZIAŁ 5. Czynniki wytwórcze w rolnictwie – ich wynagrodzenia i produktywność
ROZDZIAŁ 6. Podstawowe relacje zaangażowania czynników pracy, kapitału i ziemi w produkcji
ROZDZIAŁ 7. Pogłębione kwestie produktywności i ceny czynnika ziemia
ROZDZIAŁ 8. Wzajemne relacje czynników produkcji-techniki wytwarzania w rolnictwie
ROZDZIAŁ 9. Uwarunkowania zmian dochodów producentów rolnych
ROZDZIAŁ 10. Oszczędności i inwestycje producentów rolnych

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania
Oprawa twarda

Data pierwszego wydania:
2018-10-22

ISBN: 978-83-889-5337-8

Liczba stron: 274

Format: 170x240mm

Cena katalogowa: 66,00 zł

Cena pakietu

100,90 zł

6516

Cena pakietu

105,90 zł

6816