Metamorfozy społeczne Tom 12 Studia nad historią społeczną ziem polskich 1914-1918

Metamorfozy społeczne Tom 12 Studia nad historią społeczną ziem polskich 1914-1918

42,00 zł

3030

 

Spis treści
Wstęp (Włodzimierz Mędrzecki) /7
Janusz Żarnowski, Zarys dziejów społecznych ziem polskich 1914-1918 - Królestwo Polskie /15
Jerzy Z. Pająk, Zarys dziejów społecznych ziem polskich 1914-1918 - Galicja /65
Oleh Pawłyszyn, Wieś ukraińska Galicji Wschodniej w latach I wojny światowej: strategie przetrwania, modernizacja społeczna i tożsamość narodowa /117
Tadeusz Epsztein, Wielka własność ziemska na ziemiach polskich podczas I wojny światowej (1914-1918) /161
Mariusz Korzeniowski, Uchodźcy z Królestwa Polskiego i Galicji w latach Wielkiej Wojny /203
Włodzimierz Mędrzecki, Polskie doświadczenie rewolucji 1917-1920 na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej /241
Informacje o autorach /261

Instytut Historii PAN
Oprawa miękka

Data pierwszego wydania:
2018-09-19

ISBN: 978-83-658-8027-7

Liczba stron: 260

Format: 165x240mm

Cena katalogowa: 42,00 zł

Cena pakietu

81,90 zł

5230

Cena pakietu

81,90 zł

5424

Cena pakietu

96,90 zł

6324

Cena pakietu

81,90 zł

5424

Cena pakietu

91,90 zł

6024