Marynarka Wojenna PRL w życiu społeczno-politycznym i gospodarczym Pomorza w latach 1945-1989

Drzewiecki Andrzej, Kardas Mariusz, Wojciechowski Zbigniew

Marynarka Wojenna PRL w życiu społeczno-politycznym i gospodarczym Pomorza w latach 1945-1989

 

Zaproponowany przez autorów układ monografii obejmuje trzy wyraźnie zakreślone obszary badawcze: historyczny, społeczno-polityczny oraz społeczno--gospodarczy.
W pierwszym rozdziale jego autor (A. Drzewiecki) zajmuje się wydarzeniami, które doprowadziły do powrotu Polski nad Bałtyk w nowych realiach społecznych i polityczno-wojskowych ukształtowanych decyzjami jałtańsko-poczdamskimi, a następnie zimną wojną. Autor podejmuje próbę odpowiedzi na zasadnicze pytanie: „Czy w 1945 r. mieliśmy do czynienia z odtwarzaniem MW, czy też z tworzeniem jej od nowa?”.

W rozdziale drugim jego autor (M. Kardas) analizuje ówczesną sytuację społeczno-polityczną, na którą silnie wpływały czynniki ideologiczne decydujące o rzeczywistym klimacie obecności Marynarki Wojennej w życiu Pomorza.

Rozdział trzeci (Z. Wojciechowski) został poświęcony tematowi infrastruktury
Marynarki Wojennej oraz jej powiązań z życiem społeczno-gospodarczym Pomorza.

Akademia Marynarki Wojennej
Oprawa miękka

Data pierwszego wydania:
2018-11-23

ISBN: 978-83-941-0879-3

Liczba stron: 614

Format: 170x240mm

Cena katalogowa: 94,99 zł