Lojalność pracownicza Od diagnozy typów lojalności pracowników do Zarządzania Relacjami z Pracownikami (Employee Relations

Lipka Anna, Winnicka-Wejs Alicja, Acedański Jan

Lojalność pracownicza Od diagnozy typów lojalności pracowników do Zarządzania Relacjami z Pracownikami (Employee Relations

 

Autorzy prezentowanej książki dokonali uporządkowania i wzbogacenia wiedzy dotyczącej (typów) lojalności pracownika i jej uwarunkowań, motywów oraz mechanizmów wewnętrznych, a także metod jej pomiaru w oparciu o analizę stopnia przydatności wiedzy z zakresu lojalności konsumenckiej. W książce omówiono ekonomiczno-prawne, a także psychologiczne i społeczno-kulturowe korelaty lojalności pracowniczej, a także jej powiązania z pracoholizmem oraz percepcją czasu przez pracobiorców. Autorzy opisali sposoby diagnozy typów lojalności, formułowania strategii lojalności pracowniczej oraz przekładania jej na operacyjny szczebel zarządzania.

Difin
Oprawa twarda

ISBN: 978-83-764-1628-1

Liczba stron: 224

Format: 170x240mm

Cena katalogowa: 48,00 zł