Kultury pamięci, kultury zapomnienia. Osady pierwszych rolników w percepcji młodszych ugrupowań Studium wybranych przypadków

Joanna Pyzel

Kultury pamięci, kultury zapomnienia. Osady pierwszych rolników w percepcji młodszych ugrupowań Studium wybranych przypadków

 

Książka podejmuje temat przeszłości, pamięci zbiorowej i historyczności w pradziejach, w okresie wczesnego neolitu. Zagadnienie to przedstawiono dla tzw. młodszych kultur naddunajskich V tysiąclecia w Europie Środkowej. Społeczności te w rozmaity sposób odnosiły się do fizycznych pozostałości osad najwcześniejszych rolników z VI tysiąclecia, zaliczanych do kultury ceramiki wstęgowej rytej.

Do badań szczegółowych zostały wybrane trzy regiony: Nadrenia Północna, Saksonia-Anhalt i Kujawy, dla których przeprowadzono analizy osadnicze na poziomie makro- i mikroregionalnym, z uwzględnieniem wyników wybranych szerokopłaszczyznowych ratowniczych badań wykopaliskowych. Odnotowane przypadki pozytywnych i negatywnych odniesień do przeszłości omówiono na szerokim tle studiów nad przeszłością w przeszłości, co włącza tym samym badania nad początkami gospodarki wytwórczej w Europie Środkowej do prowadzonego obecnie w naukach historycznych i społecznych dyskursu pamięci.

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Oprawa miękka

Data pierwszego wydania:
2018-10-31

ISBN: 978-83-786-5664-7

Liczba stron: 266

Format: 20.1x13.2

Cena katalogowa: 29,40 zł