Ksiądz Piotr Skarga 1536-1612. Życie i dziedzictwo

Opracowanie zbiorowe

Ksiądz Piotr Skarga 1536-1612. Życie i dziedzictwo

 

...Skarga jest mówcą, politykiem, kapłanem i prorokiem. Nade wszystko dzieła jego odznaczają się patriotyzmem...

...Skarga wstępując na ambonę, zapomina zupełnie o sobie, obraca głos do tej ojczyzny idealnej, co zawsze stoi mu przed oczyma, dla swoich słuchaczów jest - jak sam powiada: "na przymówki, wrzaski, gniewy i groźby - słupem żelaznym i murem miedzianym". Co zaś najbardziej go nad wszystkich tych oratorów wynosi, to ów duch prorocki, jakiego złożył dowody tak niezaprzeczone i tak jasne...

...Skarga zdaniem naszym spełnił ideał kaznodziei i patrioty. Jako mówca, jako pisarz stoi on na równi z Bossuetem i Massillonem, a poniekąd wyżej...

Adam Mickiewicz
Literatura słowiańska
Paryż, lekcja 25 czerwca 1841 r.

WAM
Oprawa twarda

Data pierwszego wydania:
2012-02-29

ISBN: 978-83-776-7052-1

Liczba stron: 438

Format: 160x240mm

Cena katalogowa: 59,00 zł