Kreowanie i realizacja strategii marketingowych przedsiębiorstwa. Studia przypadków

Opracowanie zbiorowe

Kreowanie i realizacja strategii marketingowych przedsiębiorstwa. Studia przypadków

 

Studium przypadku (case study) to jedna z metod badań jakościowych, bardzo pomocna przy rozwiązywaniu problemów z zakresu zarządzania. To szczegółowy opis zazwyczaj rzeczywistego zjawiska gospodarczego, w celu sformułowania wniosków dotyczących jego przyczyn i rezultatów. Stosuje się ją jako metodę edukacji menedżerskiej, szczególnie w odniesieniu do nauczania marketingu, ponieważ pozwala skonfrontować wiedzę studentów z praktyką funkcjonowania przedsiębiorstw oraz kształtuje umiejętności analityczne i decyzyjne.
Zaprezentowane w publikacji teksty studiów przypadków dotyczą problemów marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem. Każdorazowo zostały one poprzedzone teoretycznymi rozważaniami odnoszącymi się do kwestii omawianych w case study’s.
Praca jest przeznaczona dla studentów kierunków ekonomicznych i zarządzania, a także dla menedżerów przedsiębiorstw i organizacji z różnych sektorów.

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Oprawa miękka

Data pierwszego wydania:
2016-07-06

ISBN: 978-83-808-8078-8

Liczba stron: 266

Format: 170x240mm

Cena katalogowa: 34,90 zł