Kościół katolicki w Polsce rządzonej przez komunistów

Łatka Rafał, Marecki Józef

Kościół katolicki w Polsce rządzonej przez komunistów

20,00 zł

1494

 

Dla władz komunistycznych najważniejsze było nie dobro obywateli, lecz wprowadzanie idei ateistycznych, tzw. świeckiego państwa i walka z Kościołem katolickim oraz innymi związkami wyznaniowymi. Dążyły do całkowitego podporządkowania sobie hierarchii kościelnej i uzależnienia jej działań od decyzji władz partyjno-państwowych. To leninowsko-marksistowska partia kreowała politykę wyznaniową państwa i rościła sobie prawo do decydowania o sumieniach i życiu religijnym obywateli.

Niniejsza publikacja ma ukazać trudną drogę Kościoła katolickiego w kształtowaniu tożsamości narodu, jego wpływ na odzyskanie wolności i budowanie przyszłości na polskiej ziemi w drugiej połowie XX w.

IPN
Oprawa twarda

ISBN: 978-83-809-8249-9

Liczba stron: 152

Format: 170x240mm

Cena katalogowa: 20,00 zł