Konflikty kulturowe a bezpieczeństwo Mniejszości etniczne — ludy tubylcze — uchodźcy w przestrzeni postkomunistycznej

Jagiełło-Szostak Anna, Sienko Natalia, Szyszl

Konflikty kulturowe a bezpieczeństwo Mniejszości etniczne — ludy tubylcze — uchodźcy w przestrzeni postkomunistycznej

 

Badaniami nad konfliktami kulturowymi w mniejszym lub większym stopniu zajmują się wszystkie nauki społeczne, w tym nauki o bezpieczeństwie. Z tego wynika konstrukcja poszczególnych rozdziałów pracy, w których autorzy niniejszej monografii analizują konflikty kulturowe przez pryzmat bezpieczeństwa politycznego, społecznego i kulturowego, będących dla nich nie tylko przedmiotowymi wymiarami bezpieczeństwa, lecz także subdyscyplinami nauk o bezpieczeństwie.
Ze Wstępu

Autorzy monografii włączyli się w nurt badań nad konfliktami kulturowymi oraz ich wpływem na bezpieczeństwo na obszarze postradzieckim i postjugosłowiańskim. Wskazali na istniejące w warunkach nierówności podmiotów — państw i jego organów oraz grup etnicznych — główne źródła zagrożeń społecznych, politycznych, ekonomicznych w zróżnicowanej kulturowo rzeczywistości.
Z recenzji prof. dr hab. Krystyny Skurjat
Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Oprawa miękka

Data pierwszego wydania:
2019-01-16

ISBN: 978-83-229-3631-3

Liczba stron: 148

Format: 170x240mm

Cena katalogowa: 45,00 zł