Język fiński w teorii i praktyce

Katarzyna Wojan

Język fiński w teorii i praktyce

 

Jest to pierwsza w Polsce monografia traktująca o języku fińskim, jego specyfice i związkach historyczno-kulturowych. Prezentuje opis języka fińskiego w perspektywie typologii językowej, socjolingwistyki, kontaktologii, translatoryki, kultury i etnografii. Przybliża Czytelnikowi paletę zagadnień związanych z pochodzeniem fińskiego i jego relacjach z innymi językami uralskimi (ugrofińskimi), zapoznaje z najnowszymi wynikami światowych badań (genetyki lingwistycznej) na temat etnogenezy Finów, przedstawia teraźniejszą sytuację językową w Finlandii i Karelii, opisuje specyfikę tego języka i jego dziedzictwo uralskie w płaszczyźnie gramatyki.

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Oprawa miękka

Liczba stron: 342

Format: 17.0x23.7

Cena katalogowa: 39,90 zł