Jerzy Karol Kurnatowski (1874-1934). Solidaryzm, kooperatyzm i pomoc wzajemna

Tomasz Sikorski

Jerzy Karol Kurnatowski (1874-1934). Solidaryzm, kooperatyzm i pomoc wzajemna

59,00 zł

4635

 

W antologii pism Jerzego Karola Kurnatowskiego zawarto jego najważniejsze (pol­skojęzyczne) teksty dotyczące problematyki solidaryzmu i kooperatyzmu. Zdecy­dowana większość z nich (pozyskana z bibliotek polskich, francuskich i angielskich) to fragmenty obszernych rozpraw, broszury, a także artykuły zamieszczone na łamach prasy specjalistycznej lub branżowej (głównie spółdzielczej).
Książkę podzielono na dwie odrębne części. W części pierwszej umieszczono: za­rys biografii Kurnatowskiego (Jerzy Karol Kurnatowski (1874–1934) – zapomniany uczeń Charles’a Gide’a), bibliografię jego prac zwartych oraz literaturę przedmiotu. W części drugiej – Antologii – zamieszczono najważniejsze teksty dotyczące idei so­lidarystycznej i kooperatywnej. Na końcu publikacji umieszczono indeks osobowy.
Ze wstępu

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Broszurowa ze skrzydełkami

Wydanie: pierwsze

Data pierwszego wydania:
2018-12-11

ISBN: 978-83-797-2205-1

Liczba stron: 349

Cena katalogowa: 59,00 zł