Internet w prezydenckich kampaniach wyborczych w USA w latach 2000-2012

Monika Kożdoń-Dębecka

Internet w prezydenckich kampaniach wyborczych w USA w latach 2000-2012

45,00 zł

3675

 

Temat podjęty przez autorkę ma nie tylko wymiar teoretyczny, ale także praktyczny, przydatny dla poszerzenia wiedzy specjalistów z zakresu teorii polityki, wywierania wpływu na zachowania polityczne obywateli oraz działań komunikacyjnych odnoszących się do mechanizmów perswazyjnych – możliwych do zastosowania z wykorzystaniem możliwości, jakie oferuje komunikacja Web 2.0 i wpływających na świadomość społeczną. Jest to szczególnie istotne w sytuacjach, kiedy oczekuje się od obywateli dokonania zasadniczych rozstrzygnięć odnośnie do tego, komu zaufają i kogo wybiorą na najwyższy urząd w państwie, a następnie będą legitymizować dokonany wybór.
Prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas, Uniwersytet Jagielloński

Książka wnosi nowe elementy do badań nad komunikacją polityczną, ale także nad historią mediów.
Prof. dr hab. Beata Ociepka, Uniwersytet Wrocławski

Aspra
Oprawa miękka

Data pierwszego wydania:
2018-11-23

ISBN: 978-83-754-5888-6

Liczba stron: 278

Format: 160x240mm

Cena katalogowa: 45,00 zł

Cena pakietu

89,90 zł

6369

Cena pakietu

84,90 zł

6069

Cena pakietu

84,90 zł

6069

Cena pakietu

89,90 zł

6369

Cena pakietu

89,90 zł

6369