Innowacyjne modele biznesu w podmiotach gospodarczych turystyki

Małgorzata Brojak-Trzaskowska

Innowacyjne modele biznesu w podmiotach gospodarczych turystyki

 

W pracy wykorzystano zwartą i czasopiśmienniczą literaturę przedmiotu zarówno polską,
jak i zagraniczną, właściwe akty prawne, opracowania statystyczne, raporty z badań,
a także inne materiały źródłowe, w tym pozyskane drogą elektroniczną. Istotnym źródłem
informacji w części empirycznej były wyniki własnych badań w zakresie innowacyjnych
modeli biznesu przeprowadzonych w podmiotach gospodarczych turystyki, które umożliwiły
weryfikację wielu zaprezentowanych poglądów.
Publikacja stanowi próbę kompleksowego, monograficznego ukazania innowacyjnych
modeli biznesu w turystyce, zwłaszcza poprzez usystematyzowanie wiedzy teoretycznej
w badanym obszarze, a także opartej na praktycznych doświadczeniach biznesowych oraz
opracowanie własnej koncepcji budowania innowacyjnych i implicite konkurencyjnych
modeli biznesu w przedsiębiorstwach turystycznych.

Ze wstępu

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Oprawa miękka

Wydanie: pierwsze

Data pierwszego wydania:
2018-10-08

ISBN: 978-83-797-2218-1

Liczba stron: 558

Format: 23.4x15.6

Cena katalogowa: 80,00 zł