Działania sił morskich Taktyka marynarki wojennej - zarys problemu

Ligęza Krzysztof, Miętkiewicz Rafał, Gawrysia

Działania sił morskich Taktyka marynarki wojennej - zarys problemu

61,00 zł

4202

 

Monografia ma na celu przybliżenie zasad wykorzystania sił morskich w działaniach samodzielnych i we współdziałaniu z innymi rodzajami sił zbrojnych, zarówno w wymiarze
narodowym, jak i sojuszniczym. W książce zaprezentowano najnowszą wiedzę zawartą
w dokumentach doktrynalnych i normalizacyjnych.
W rozdziale pierwszym przedstawiono zarys historii taktyki marynarki wojennej w ujęciu dziejów najnowszych. Rozdział drugi poświęcono identyfikacji środowiska działań sił
marynarki wojennej jako zbioru czynników determinujących osiągnięcie sukcesu w prowadzeniu działań na morzu. W rozdziale trzecim zaprezentowano analizę taktyczną sił marynarki wojennej. Rozdział czwarty poświęcono nowemu podziałowi sił marynarki wojennej (organizacja codzienna, organizacja bojowa, organizacja do walki) wraz z nowymi funkcjami w toku prowadzenia działań na morzu. Rozdział piąty omawia rodzaje działań sił morskich, rejony prowadzenia działań oraz ich formy i sposoby. W kolejnym rozdziale zaprezentowano szyki i ugrupowania okrętowe. W rozdziale siódmym przedstawiono elementy związane ze wsparciem i zabezpieczeniem działań bojowych przez siły marynarki wojennej.
I wreszcie ostatni rozdział stanowi wprowadzenie do pracy sztabowej ze szczególnym
uwzględnieniem elementów mapy taktycznej.

Akademia Marynarki Wojennej
Oprawa miękka

Data pierwszego wydania:
2019-01-11

ISBN: 978-83-948-8608-0

Liczba stron: 200

Format: 175x245mm

Cena katalogowa: 61,00 zł