Dylematy i perspektywy rozwoju  finansów i rachunkowości

Dylematy i perspektywy rozwoju finansów i rachunkowości

 

Publikacja stanowi głos w dyskusji nad problemami i kierunkami zmian współczesnych finansów i rachunkowości. W pierwszych sześciu rozdziałach autorzy odnieśli się do istotnych zagadnień o charakterze dysfunkcyjnym, jak i stanowiących swoiste wyzwanie dla finansów: gospodarstw domowych, gospodarstw rolnych, rynku kapitałowego, przedsiębiorstw, uczelni zawodowych, powiatu. Część druga zawiera zagadnienia dotyczące dylematów i perspektyw
rozwoju rachunkowości. Szczególną uwagę skupiono na ewolucyjnym charakterze rachunkowości, etycznym wymiarze świadczenia usług rachunkowych, strukturze informacyjnej czasoprzestrzeni rachunkowej ze wskazaniem na możliwość ewidencjonowania zdarzeń przyszłych, uwarunkowaniach psychologicznych i etycznych pracy współczesnego księgowego, zmianach w ustawie o rachunkowości do organizacji pozarządowych, polityce rachunkowości Lasów Państwowych, wycenie drzew w systemie rachunkowości uczelni zawodowej, rozwiązaniach rachunkowości zarządczej w polskich bankach spółdzielczych, możliwości rozliczania kosztów przy zastosowaniu cen wewnętrznych, przewidywanych zmianach w zakresie cen transferowych, zniekształcaniu elementów sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa.

PWSZ
Oprawa: Kartonowa Foliowana

Wydanie: pierwsze

ISBN: 978-83-650-3819-7

Liczba stron: 206

Format: 170x240mm

Cena katalogowa: 62,10 zł