Drogi do Niepodległości O Nowym Mieście nad Wartą i okolicach w latach 1793-1920

Czarny Halina, Rzepka Mieczysław

Drogi do Niepodległości O Nowym Mieście nad Wartą i okolicach w latach 1793-1920

 

Spis treści:

Wstęp /5
CZĘŚĆ I. POD PRUSKIM ZABOREM (1793-1914) - Halina Czarny
Pruskie rządy w Wielkopolsce po 1793 roku /11
Nowe Miasto nad Wartą i okolica w latach 1793-1850 /14
- Nowe Miasto nad Wartą po 1793 r. /14
- Polskie dwory w okolicach Nowego Miasta /16
Działania niepodległościowe po 1793 roku /21
- Powstanie kościuszkowskie /21
- Czas wojen napoleońskich /22
- Powstanie listopadowe /25
- Początki prac organicznych /26
Ludwik Sczaniecki z Boguszyna - żołnierz wielu wojen /29
- Udział w kampanii napoleońskiej /30
- Życie prywatne i konspiracja /32
- W powstaniu listopadowym /34
- W pracach organicznych /35
- Ostatnie lata życia /36
Stanisław Mycielski i zakład wodoleczniczy w Dębnie /40
Wydarzenia Wiosny Ludów w 1848 r. /43
- Obóz powstańczy w Nowym Mieście /44
- Bitwa w Książu /46
- Bitwa w Miłosławiu /47
- Ostatnie walki /49
- Pułkownik Feliks Białoskórski z Łaskaw /50
Umacnianie pruskiej władzy w Wielkopolsce /54
Hermann Kennemannn w Klęce /56
- Majątek /57
- Kennemann i kulturkampf /59
- Parafia i kościół ewangelicki w Nowym Mieście /61
- Hakata /63
Po 50. latach zaborów /64
- Nowe Miasto nad Wartą - ludność /64
- Jak zmieniło się Nowe Miasto w drugiej połowie XIX wieku /73
- Majątki ziemskie /80
- Krajewscy ze Skoraczewa w obronie majątku przed Komisją Kolonizacyjną /82
- Okoliczne wioski /84
Powstanie styczniowe 1863-1864 r. /89
- Oddział powstańczy Edmunda Taczanowskiego /90
- Represje po powstaniu /93
- Ks. Stanisław Muller - powstaniec i nowomiejski proboszcz /94
Władysław Taczanowski - parlamentarzysta z Szypłowa /97
Czas prac organicznych /100
- Kółka rolnicze /100
- Spółki zarobkowe i banki /101
- Uroczystości narodowe /102
- Kurkowe Bractwo Strzeleckie /104
- Towarzystwo Przemysłowców w Nowym Mieście /107
- Koło Śpiewackie "Halka" /109
- Towarzystwo Czytelni Ludowych i inne organizacje /113
Ludzie pracy organicznej /114
Strajki szkolne /119
W przededniu I wojny światowej /122

CZĘŚĆ II. MARSZ KU WOLNOŚCI (1914-1920) - Mieczysław Rzepka
I wojna światowa /129
- Zamach w Sarajewie i jego skutki /130
- Wybuch wojny światowej /131
- Skutki pierwszej wojny światowej /140
- Mieszkańcy Nowego Miasta nad Wartą i okolicy w I wojnie światowej /143
Polegli w I wojnie światowej 1914-1918 /149
Zaginieni, w niewoli, ranni /172
- Końcowy etap wojny /180
Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 r. /182
- Nadzieja na wolność /182
- Rewolucja w jarocińskich koszarach /185
- Ordnung muss sein! - pierwszy sukces /189
- Pierwszy polski oddział w armii niemieckiej /191
- Rada Żołniersko-Robotnicza w Nowym Mieście nad Wartą /193
- Odradzanie się polskiej władzy /198
- Wrzenie w Poznaniu i wybuch Powstania /200
- Pierwsze dni Powstania w Jarocinie i Nowym Mieście nad Wartą /203
- Powstanie w całej Wielkopolsce /206
- Działania dyplomatyczne /211
- Samoloty w Klęce i nad Nowym Miastem /213
- Mieszkańcy Nowego Miasta i okolicy w Powstaniu 1918-1919 r. /220
- Tworzenie polskiej administracji /244
Pierwsze wybory samorządowe /244
Wyjazdy Niemców /245
- Znaczenie Powstania Wielkopolskiego /246
Wojna na wschodzie /249
- Początek walk /249
- Armia Czerwona w natarciu /251
- Powstrzymanie Armii Czerwonej pod Warszawą /252
- Udział mieszkańców Nowego Miasta i okolicy w wojnie 1919 - 1920 r. /254
Bolesław Krajewski - całe życie w służbie dla Polski /257
Zakończenie /266
Bibliografia /267
Spis ilustracji /271

Biblioteka Publiczna Gminy Nowe Miasto nad Wartą
Oprawa twarda

Data pierwszego wydania:
2018-11-20

ISBN: 978-83-919-3204-9

Liczba stron: 280

Format: 170x245mm

Cena katalogowa: 79,00 zł