Doktryna Polaków Klasyczna filozofia polityczna w dyskursie potocznym

Zbigniew Rau, Katarzyna M. Staszyńska, Maciej

Doktryna Polaków Klasyczna filozofia polityczna w dyskursie potocznym

 

Książka prezentuje pionierską, oryginalną rekonstrukcję doktryny politycznej zbiorowego podmiotu, jakim jest społeczeństwo polskie. Stanowi ona rezultat połączenia warsztatów naukowych klasycznej filozofii politycznej i współczesnej empirycznej socjologii. Oddaje poglądy i refleksje dotyczące człowieka, społeczeństwa, własności, władzy i państwa, jakie Polacy ujawniają w szeroko zakrojonych fokusowych badaniach jakościowych i w ankietowych badaniach ilościowych. Obraz przekonań, jaki się z nich wyłania, ma charakter pluralistyczny, a jednocześnie odzwierciedla silne dążenie do harmonii w postrzeganiu, porządkowaniu i przeżywaniu świata zjawisk społecznych i politycznych. Łączy w sobie głęboko zakorzenione przesłanki konserwatywne, republikańskie, właściwe katolickiej nauce społecznej, z rozwiązaniami typowymi dla klasycznego liberalizmu i demokratycznego socjalizmu.

Scholar
Oprawa miękka

Wydanie: pierwsze

Data pierwszego wydania:
2018-11-15

ISBN: 978-83-738-3920-5

Liczba stron: 212

Format: 145x210mm

Cena katalogowa: 37,80 zł