Czas wojny czas pokoju Stany Zjednoczone Ameryki od niepodległości do współczesności Tom 3

Czas wojny czas pokoju Stany Zjednoczone Ameryki od niepodległości do współczesności Tom 3

50,00 zł

3450

 

Niniejszy tom stanowi rezultat badań młodych naukowców zafascynowanych dziejami Stanów Zjednoczonych Ameryki, a prowadzonych głównie na Uniwersytecie w Białymstoku.
Na szczególną uwagę zasługuje tutaj przede wszystkim praca członków Koła Naukowego Amerykanistów (dawnej Sekcji Amerykanistycznej SKNH) działającego od grudnia 2012 r. na Wydziale Historyczno-Socjologicznym UwB. Wskazana monografia (już trzecia z kolei) to tylko jeden z licznych przykładów pracy i zaangażowania członków KNA. Publikacja stanowi sposób włączenia do badań naukowych najlepszych tekstów najmłodszych adeptów historii i stosunków międzynarodowych, a mianowicie doktorantów i studentów z różnych ośrodków uniwersyteckich. Charakterystyczną jej cechą (podobnie jak poprzednich tomów) jest to, że składają się na nią również opracowania przygotowane przez pracowników naukowych. Taka konstrukcja monografii, zawierająca równocześnie artykuły pracowników naukowych i studentów, jest dla tych ostatnich swego rodzaju uznaniem dla ich pracy badawczej i może stanowić motywację do dalszego rozwijania zainteresowań naukowych.
Zgodnie z podtytułem tomu znajdują się w nim teksty obejmujące swoją rozpiętością okres od niepodległości Stanów Zjednoczonych do czasów współczesnych. Istotna jest także różnorodność tematyczna publikacji, która zawiera, oprócz tekstów historycznych, również artykuły z zakresu prawa, kultury, politologii, czy sportu.

Napoleon V
Oprawa twarda

Wydanie: pierwsze

ISBN: 978-83-654-9536-5

Liczba stron: 244

Format: 170x240mm

Cena katalogowa: 50,00 zł

Cena pakietu

89,90 zł

5650

Cena pakietu

89,90 zł

5844

Cena pakietu

104,90 zł

6744

Cena pakietu

104,90 zł

6744

Cena pakietu

89,90 zł

5844

Cena pakietu

99,90 zł

6444