Cud pogranicza? Zgorzelczanie, gubinianie, słubiczanie o życiu w miastach podzielonych

Dolińska Kamilla, Makaro Julita, Niedźwiecka-

Cud pogranicza? Zgorzelczanie, gubinianie, słubiczanie o życiu w miastach podzielonych

43,00 zł

3009

 

Niepowtarzalną wartością monografii jest empiryczne studium trzech miast podzielonych w perspektywie „mikrokosmosu”, a więc orientacji na kompleksowe przedstawienie
wielości relacji i stosunków,jakie wytworzyły się pomiędzy mieszkańcami trzech sąsiednich miast w połączeniu z przedstawieniem złożoności ich funkcjonowania w społecznej świadomości. Nowatorski charakter tej monografii polega i na tym, że (moim zdaniem) jest to pierwsza rozprawa w Polsce będąca zwartym studium w postaci „mikrokosmosu” ukazującego niejako pełny obraz obejmujący kilka miast podzielonych, małych i średnich, na polsko-niemieckim pograniczu, która jednocześnie stawia otwarte pytania
o dalsze kierunki rozwoju procesów integracyjnych. Wyrażam przekonanie, że znajdzie ona czytelników nie tylko w śród przedstawicieli polsko-niemieckiego pogranicza,
socjologów zajmujących się badaniem pograniczy, ale także wśród szerokiej rzeszy czytelników zainteresowanych fenomenem (cudem) narastania pozytywnej, wzajemnie korzystnej polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej.

Nomos
Broszurowa ze skrzydełkami

ISBN: 978-83-768-8483-7

Liczba stron: 276

Format: 15.6x23.8

Cena katalogowa: 43,00 zł

Cena pakietu

87,90 zł

5703