Beletrystyka w „Przyjaciółce” Bibliografia 1948-1989

Katarzyna Wodniak

Beletrystyka w „Przyjaciółce” Bibliografia 1948-1989

55,00 zł

3875

 

Adnotowana bibliografia literackiej zawartości działu beletrystycznego tygodnika „Przyjaciółka” z lat 1948–1989 wyrosła z potrzeby udokumentowania roli tego pisma w dyfuzji literatury i upowszechnianiu czytelnictwa masowego w powojennym 40-leciu Polski Ludowej. Kulturotwórcza działalność jednego z najbardziej popularnych periodyków tamtego okresu, nie tylko w kategorii prasy kobiecej, nie została praktycznie do tej pory rozpoznana. Tymczasem fenomen znany pod nazwą „Przyjaciółka”, była ważnym ogniwem w systemie partyjnej propagandy masowej kierowanym do wielomilionowego audytorium. Jego zgłębienie ma szansę wzbogacić wiedzę o mechanizmach transmisji oficjalnych treści artystycznych szerokiej publiczności. Pozwala też spojrzeć na ten repertuar jako na wyraz trudnego kompromisu między poddawanymi ustawicznym zabiegom socjotechnicznym preferencjami i oczekiwaniami czytelniczek a intencjami politycznego dysponenta pisma.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Oprawa miękka

Data pierwszego wydania:
2019-01-21

ISBN: 978-83-801-8202-8

Liczba stron: 350

Format: 165x240mm

Cena katalogowa: 55,00 zł

Cena pakietu

99,90 zł

6569

Cena pakietu

94,90 zł

6269

Cena pakietu

94,90 zł

6269

Cena pakietu

99,90 zł

6569