Autonomia fiskalna i jej wpływ na działania samorządów

Kopańska Agnieszka, Kula Grzegorz, Siwińska-G

Autonomia fiskalna i jej wpływ na działania samorządów

39,90 zł

2894

 

Głównym celem rozważań zawartych w tej książce jest próba oceny, czy i w jaki sposób decentralizacja fiskalna wpływa na funkcjonowanie sektora publicznego w Polsce na poziomie lokalnym, oraz próba zweryfikowania hipotezy zakładającej, że im większy jest stopień decentralizacji, tym większa efektywność sektora publicznego na poziomie lokalnym.
Z Wprowadzenia

Jest to książka odznaczająca się wieloma zaletami teoretycznymi i praktycznymi. Poziom naukowy pracy jest bardzo wysoki, wyróżniający się nie tylko w skali krajowej, ale też międzynarodowej. Na tę wysoką ocenę składają się m.in. następujące cechy omawianej publikacji: (…)
• Bardzo mocne osadzenie prowadzonych badań w krajowym i światowym dorobku teoretycznym, w tym metodologicznym (…).
• Niezwykle bogata baza empiryczna przeprowadzonych badań. (…)
• Wyniki badań mają duże walory aplikacyjne; mogą być wykorzystane do wzmacniania samorządności, poprawy ram prawnych funkcjonowania samorządów i racjonalizacji wydatków publicznych. Omawiana praca może stanowić ważny głos w dyskusji na temat centralizacji/decentralizacji kompetencji państwa, praktycznego wcielania zasad subsydiarności i demokratyzacji systemu politycznego w Polsce.
Z recenzji wydawniczej prof. Jerzego Wilkina

Scholar
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-738-3923-6

Liczba stron: 252

Format: 16.2x23.8

Cena katalogowa: 39,90 zł

Cena pakietu

74,80 zł

4988

Cena pakietu

79,80 zł

5288