Rozwiń katalog

Nauka i biznes

Przemysław Wechta

Strategie dochodowe różnych kategorii podmiotów na rynku kapitalistycznym

32,00 zł

3070

Do koszyka

Aleksandra Parteka

Dywersyfikacja handlu zagranicznego a rozwój gospodarczy

44,00 zł

4185

Do koszyka

Cezary Wójcik

Integracja ze strefą euro Teoretyczne i praktyczne aspekty konwergencji

44,00 zł

4185

Do koszyka

Read Leonard E.

Ja, ołówek

9,90 zł

939

Do koszyka

Joanna Paliszkiewicz

Zaufanie w zarządzaniu

44,00 zł

4185

Do koszyka

Jacek Orzeł

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym za pomocą instrumentów pochodnych

44,00 zł

4185

Do koszyka

Paweł Żuraw

Tożsamość zawodowa księgowych Wymiar historyczny, organizacyjny, menedżerski, etyczny i psychologiczny

65,00 zł

6189

Do koszyka

Jacek Orzeł

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym za pomocą instrumentów pochodnych

44,00 zł

4185

Do koszyka

Elżbieta Szczygieł

Ocena użyteczności dochodu i jej wpływ na oszczędności gospodarstw domowych

35,00 zł

3331

Do koszyka

Izabela Ostrowska

Zarządzanie działalnością usługową w nowoczesnej gospodarce - perspektywa regionalna oraz ujęcie historyczne

45,00 zł

4212

Do koszyka

Strategie zarządzania przedsiębiorstwem i środowiskiem naturalnym

45,00 zł

4212

Do koszyka

Elżbieta Ociepa-Kicińska

Uwarunkowania funkcjonowania kapitałowego systemu emerytalnego w Polsce i podstawowe metody oceny jego efektywności

40,00 zł

3744

Do koszyka

Kozioł-Nadolna Katarzyna, Suchocka Anna

Innowacyjność współczesnych organizacji ujęcie dynamiczne. Innowacje w instytucji kultury

45,00 zł

4212

Do koszyka

Rozwój współczesnych organizacji - wybrane aspekty

40,00 zł

3744

Do koszyka

Monika Pettersen-Sobczyk

Nowy bank na rynku finansowym w Polsce Uwarunkowania wejścia i czynniki sukcesu

45,00 zł

4212

Do koszyka

Korzeniowski Leszek F.

Podstawy nauk o bezpieczeństwie

59,00 zł

5556

Do koszyka

null

Infrastruktura terminali intermodalnych w portach morskich

45,00 zł

4212

Do koszyka

Nowoczesna komunikacja na globalnym rynku

40,00 zł

3744

Do koszyka

Nowoczesne systemy transportowe w przewozach intermodalnych

45,00 zł

4212

Do koszyka

Brzeska Aneta, Waśniewski Piotr

Ramy koncepcyjne systemu pomiaru dokonań spółdzielni mieszkaniowej

45,00 zł

4212

Do koszyka