Rozwiń katalog

Nauka i biznes

Dr Amit Goswami

Kwantowy świat. Książka ze wszystkimi odpowiedziam

39,90 zł

2814

Powiadom mnie

Radosław Jadczak

Układanie tras pojazdów w łańcuchu dostaw Modele,

39,90 zł

3293

Powiadom mnie

Kalinowski Bartosz T.

Dojrzałość procesowa a wyniki organizacji

49,90 zł

4042

Powiadom mnie

Jabłoński Adam, Jabłoński Marek

Modele biznesu przedsiębiorstw Perspektywy rozwoju

6000

Powiadom mnie

Dobrowolski Zbysław, Kościelniak Jacek

Kontrola publiczna. Ciągłość i zmiana

50,00 zł

3713

Powiadom mnie

Paweł Zieniuk

Wartości szacunkowe w teorii rachunkowości i w pra

50,00 zł

4050

Powiadom mnie

Miziołek Tomasz, Trzebiński Artur A.

Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce

69,00 zł

5440

Powiadom mnie

Lech Jędrzejewski

Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego Tend

3570

Powiadom mnie

Stawasz-Grabowska Ewa, Grabowski Wojciech

Rynek obligacji skarbowych w strefie euro w okresi

55,00 zł

4054

Powiadom mnie

Anna Czapkiewicz

Determinanty zmian współzależności wybranych giełd

44,90 zł

3431

Powiadom mnie

Juliusz Engelhardt

Zasady analizy i oceny działalności gospodarczej p

89,00 zł

6560

Powiadom mnie

Justyna Przychodzeń

Ekoinnowacje w przedsiębiorstwie Zarządzanie, pomi

64,00 zł

4717

Powiadom mnie

Artur Borcuch

Ewolucyjne uwarunkowania pieniądza cyfrowego

72,00 zł

5307

Powiadom mnie

Alicja Korenik

Smart Cities Inteligentne miasta w Europie i Azji

39,00 zł

2962

Powiadom mnie

Wpływ interwencji z funduszy unijnych na funkcjono

48,00 zł

3576

Powiadom mnie

Innowacje i trendy we współczesnej gospodarce

4500

Powiadom mnie

Michał Makowski

Gromadzenie i analiza danych rynkowych w praktyce

52,00 zł

3654

Powiadom mnie

Zysiak Agata, Śmiechowski Kamil, Piskała Kami

From Cotton and Smoke: Łódź Industrial City and Di

44,90 zł

3668

Powiadom mnie

Piotr Sliż

Dojrzałość procesowa współczesnych organizacji w P

25,20 zł

2316

Powiadom mnie

Wiesław Pływaczewski

Gangi motocyklowe Od wydarzeń w Hollister po współ

50,00 zł

4050

Powiadom mnie

Aleksandra Szejniuk

Kontrola controlling czy audyt. Istota i znaczeni

42,00 zł

3240

Powiadom mnie

Dariusz Grzybek

Kwestia płacy roboczej w klasycznej ekonomii polit

39,90 zł

3293

Powiadom mnie

Radosław Pastusiak

Ocena efektywności inwestycji

51,00 zł

3781

Powiadom mnie

Marcin Gruszczyński

Kryzysy walutowe, bankowe i zadłużeniowe w gospoda

5500

Powiadom mnie

Tadeusz Falencikowski

Spójność modelu biznesu Koncepcja i pomiar

62,00 zł

4571

Powiadom mnie

Aleksandrowicz Tomasz R.

Świat w sieci Państwa, społeczeństwa, ludzie. W po

60,00 zł

4730

Powiadom mnie

Andrzej Janowski

Zarządzanie talentami w kontekście efektywności or

4800

Powiadom mnie

Grzegorz Filipowicz

Menedżer kontra lider czyli o świadomym rozwoju za

89,00 zł

7209

Powiadom mnie

Sierpińska Maria, Sierpińska-Sawicz Agata, Wę

Controlling finansowy w przedsiębiorstwie

59,00 zł

4605

Powiadom mnie

Małgorzata Bartosik-Purgat

Nowe media w komunikacji marketingowej na rynku mi

6900

Powiadom mnie

Robert Zajkowski

Transfery władzy własności i wartości w przedsiębi

9900

Powiadom mnie

Tundys Blanka

Zielony łańcuch dostaw Zarządzanie, pomiar, ocena

90,00 zł

6268

Powiadom mnie

Marta Musiał

Efektywność gospodarowania finansami osobistymi w

4200

Powiadom mnie

Florczak Waldemar, Przybyliński Michał, Świec

Wybrane zjawiska i procesy wpływające na rozwój po

4490

Powiadom mnie

Władysław Milo

The Fundamentals of Economic Research

4990

Powiadom mnie

Tadeusz Gospodarek

Biała księga zarządzania

85,00 zł

6700

Powiadom mnie

Jabłoński Adam, Jabłoński Marek

Mechanizmy efektywnego zarządzania bezpieczeństwem

90,00 zł

6268

Powiadom mnie

Lawrence Krauss

Największa przygoda ludzkości

39,90 zł

2505

Powiadom mnie

Robert Kudłak

Instytucjonalne uwarunkowania społecznej odpowiedz

18,00 zł

1686

Powiadom mnie

Agata Gniadkowska-Szymańska

Płynność obrotu a stopa zwrotu z akcji notowanych

34,90 zł

2918

Powiadom mnie