Rozwiń katalog

Jerzy Kochan

Życie codzienne w matriksie Filozofia społeczna w ponowoczesności

30,45 zł

2315

Do koszyka

Kletowski Piotr, Marecki Piotr, Żuławski Andrzej

Żuławski Wywiad rzeka

54,90 zł

3516

Do koszyka

Jonathan Lynn

Żarty na bok Zasady komedii

84,00 zł

4199

Do koszyka

Michał Pabiś-Orzeszyna

Zwrot historyczny w badaniach filmoznawczych

44,90 zł

3663

Do koszyka

Gajda-Zadworna Jolanta, Zatońs

Zmontowani, czyli sztuki na 4 aktorów

42,90 zł

3164

Do koszyka

Zawrót głowy Antologia polskich wierszy filmowych

59,00 zł

4211

Do koszyka

Grzegorz Noras

Zajęcia twórcze w szkole

35,00 zł

2989

Do koszyka

Marek Dybizbański

Z romantycznego repertuaru Studia o micie i formie dramatycznej.

32,00 zł

2359

Do koszyka

Nika Jaworowska-Duchlińska

Z Duchem do Teatru

29,90 zł

1937

Do koszyka

Jacek Borcuch

Wszystko co kocham Opowiadanie filmowe

21,00 zł

1623

Do koszyka

Szamburski Rafał, Brutter Robert, Wiszniewski Tomasz

Wszystko będzie dobrze

21,00 zł

1623

Do koszyka

Współczesne kino izraelskie 2

30,00 zł

1942

Do koszyka

Patrice Pavis

Współczesna inscenizacja Źródła, tendencje, perspektywy

54,00 zł

5039

Do koszyka

Jacek Sieradzki

Widok przez scenę

35,00 zł

2580

Do koszyka

Wideo w sztukach wizualnych

44,90 zł

3663

Do koszyka

Wenecja Miłosza

44,00 zł

2819

Do koszyka

W poszukiwaniu polskiej Nowej Fali

39,00 zł

2282

Do koszyka

Mariusz Hybiak

W matni Symbolicznego. Filmowa twórczość Romana Polańskiego w świetle współczesnej psychoanalizy

49,00 zł

3040

Do koszyka

Bożena Kudrycka

Ukryte spojrzenia w filmach Bernarda Bertolucciego

45,00 zł

3422

Do koszyka

Sebastian Zacharow

U źródeł melodramatu Joseph-Marie Loaisel de Tréogate. Antologia przekładów

35,70 zł

2771

Do koszyka