Rozwiń katalog

Magdalena Wnuk

Kierunek Zachód przystanek emigracja Adaptacja polskich emigrantów w Austrii, Szwecji i we Włoszech

38,00 zł

3374

Do koszyka

Dariusz Tarasiuk, Korzeniowski Mariusz, Latawiec Krzysztof

Polacy w guberni połtawskiej na przełomie XIX i XX wieku

35,70 zł

3134

Do koszyka

Beata Babiarczyk

Pamiętnik norweski

29,00 zł

2511

Do koszyka

Dekada członkostwa Polski w UE Społeczne skutki emigracji Polaków po 2004 roku

39,00 zł

3247

Do koszyka

Katarzyna Karwowska

Wypędzeni do raju Portret własny późnych przesiedleńców z Polski w literaturze polskiej w Niemczech

39,00 zł

3247

Do koszyka

Aleksander Uszyński

Z powstańczej Warszawy do Francji. Historia zapamiętana (1927–1957)

25,00 zł

2081

Do koszyka

Kinga Siewior

Wielkie poruszenie Pojałtańskie narracje migracyjne w kulturze polskiej

7.0 / 10 (1 ocena)

48,00 zł

3996

Do koszyka

Loew Peter Oliver

My niewidzialni Historia Polaków w Niemczech

9.0 / 10 (1 ocena)

39,00 zł

3247

Do koszyka

Aleksandra Ziółkowska-Boehm

Pisarskie delicje

7.0 / 10 (2 oceny)

34,90 zł

2854

Do koszyka

Zagraniczne związki Solidarności

39,90 zł

3278

Do koszyka

Pugacewicz Iwona H.

Batignolles 1842-1874 Edukacja Wielkiej Emigracji

69,00 zł

5597

Do koszyka

Marek Majewski

Koniak i Daktyle

34,00 zł

2755

Do koszyka

Anna Winner

Patrzę na mój czas

59,00 zł

4785

Do koszyka

Paweł Hut

Polska wobec Polaków w przestrzeni poradzieckiej Od solidaryzmu etnicznego do obowiązku administracyjnego

49,00 zł

3975

Do koszyka

Anna Winner

Miód mi w serce lejesz

59,00 zł

4785

Do koszyka

Dobrosława Platt

Jan Nowak Jeziorański Zbigniew Brzeziński Listy 1959-2003

7.0 / 10 (1 ocena)

79,00 zł

6401

Do koszyka

Jan Łoziński, Maja Łozińska

Życie codzienne arystokracji

64,00 zł

5187

Do koszyka

Sławomir Łotysz

Wynalazczość polska w Stanach Zjednoczonych

49,00 zł

3975

Do koszyka

Zbigniew Mierzwiński

Asy damy i ułani Polscy pisarze, poeci i artyści na Zachodzie 1939-1989

52,50 zł

4154

Do koszyka

Witold Gombrowicz

Testament Rozmowy z Dominikiem de Roux

7.4 / 10 (14 ocen)

59,90 zł

4540

Do koszyka

Klajmon-Lech Urszula, Ogrodzka-Mazur Ewa, Różańska Aniela

Tożsamość kulturowa, religijność i edukacja religijna postrzegana z perspektywy społeczności szkół z polskim językiem nauczania w wybranych krajach europejskich

39,20 zł

2973

Do koszyka

Bolecki Włodzimierz, Gustaw Herling-Grudziński

Dzieła zebrane tom 11. Rozmowy w Dragonei. Rozmowy w Neapolu

7.5 / 10 (2 oceny)

79,91 zł

6056

Do koszyka

Marek Pawlak

Zawstydzona tożsamość Emocje, ideologie i władza w życiu polskich migrantów w Norwegii

7.3 / 10 (4 oceny)

39,90 zł

3007

Do koszyka

Lesińska Magdalena

Niełatwe związki relacje polityczne między państwem pochodzenia a diasporą

52,00 zł

3867

Do koszyka

Sław Milewski

Polski Rapperswil 140 lat muzeów na zamku Rapperswilskim

39,00 zł

2897

Do koszyka

Jan Cofałka

Ślązacy i Kresowiacy

7.5 / 10 (2 oceny)

45,15 zł

3308

Do koszyka

Małgorzata Budyta-Budzyńska

Polacy na Islandii Rekonstrukcja przestrzeni obecności

4.5 / 10 (2 oceny)

39,90 zł

2923

Do koszyka

Izabella Main

Lepsze światy medyczne? Zdrowie, choroba i leczenie polskich migrantek w perspektywie antropologicznej

6.0 / 10 (1 ocena)

27,30 zł

2002

Do koszyka

Anna Sosnowska

Polski Greenpoint a Nowy Jork Gentryfikacja, stosunki etniczne i imigrancki rynek pracy na przełomie XX i XXI wieku

39,90 zł

2923

Do koszyka

Wojciech Frankowski

Kolumb odkrył Amerykę, a łódzcy muzycy Finlandię

8.0 / 10 (6 ocen)

39,90 zł

2909

Do koszyka

Ziętara Paweł

Podwójne życie emigranta Rozmowa z Andrzejem Szadkowskim

32,00 zł

2333

Do koszyka

Krzyżowski Łukasz

Polscy migranci i ich starzejący się rodzice Transnarodowy system opieki międzygeneracyjnej

31,50 zł

2308

Do koszyka

Redaktor 20 lat bez

48,30 zł

3533

Do koszyka

Maksymilian Marks

Zapiski starca

35,70 zł

2615

Do koszyka

Ewa Cieńska-Fedorowicz

Wędrówki niezamierzone

6.6 / 10 (5 ocen)

29,99 zł

2187

Do koszyka

Krzysztof Tarka

Na emigracji i w kraju

36,50 zł

2662

Do koszyka

Iglicka Krystyna

Kontrasty migracyjne Polski Wymiar transatlantycki

29,40 zł

2153

Do koszyka

Agnieszka Trąbka

Tożsamość rekonstruowana Znaczenie migracji w biografiach. Third Culture Kids

36,75 zł

2693

Do koszyka

Tadeusz Białek

Międzynarodowe standardy ochrony praw mniejszości narodowej i ich realizacja na przykładzie Białorusi Litwy i Ukrainy

50,40 zł

3692

Do koszyka

Lepecki Mieczysław B.

Sybir bez przekleństw / Sybir wspomnień Podróż do miejsc zesłania Marszałka Piłsudskiego

38,40 zł

2799

Do koszyka

Borowik Irena

Jak w witrażach Tożamość a religia w biografiach Tatarów Krymskich, Rosjan i Polaków na Krymie

39,90 zł

2923

Do koszyka

Swietłana Mulina

Migranci wbrew swej woli Adaptacja zesłanych powstańców styczniowych na Syberii Zachodniej

8.0 / 10 (1 ocena)

27,30 zł

2002

Do koszyka

Piotr Rambowicz

Wobec gawędy O emigracyjnej twórczości Michała K. Pawlikowskiego

39,90 zł

2909

Do koszyka

And Warren Niesłuchowski was there Ontological nomad, guest, host, ghost

37,00 zł

2706

Do koszyka

Janusz Łukaszewski

Z odległej pamięci, po dzień dzisiejszy

112,00 zł

8116

Do koszyka

Zofia Hadaj-Cieślińska

Stracone iluzje Powieść biograficzna

39,00 zł

2825

Do koszyka

Wacław Lednicki

Pamiętniki Tom 1

84,00 zł

6086

Do koszyka

Lepecki Mieczysław B.

Sybir bez przekleństw Sybir wspomnień

6.3 / 10 (6 ocen)

32,30 zł

2327

Do koszyka

Fiedler Radosław

Iran śladami polskich uchodźców

54,60 zł

3921

Do koszyka

Zofia Hadaj-Cieślińska

Naznaczona przez los

7.0 / 10 (1 ocena)

39,00 zł

2825

Do koszyka

Zofia Hadaj-Cieślińska

Biedula Powieść biograficzna

49,00 zł

3551

Do koszyka

Marian Miszczuk

Ignacy Płonka i jego system zastępowy

7.0 / 10 (1 ocena)

39,80 zł

2827

Do koszyka

Terlecki Dariusz Wojciech

Po dolary i wolność

7.1 / 10 (27 ocen)

49,90 zł

3564

Do koszyka

Agnieszka Walaszek

Emigracyjna dekada

10.0 / 10 (1 ocena)

33,60 zł

2369

Do koszyka

Jacek Dziewiński

Dwubiegunowość, czyli wspomnienia emigranta

7.7 / 10 (25 ocen)

32,99 zł

2307

Do koszyka

Z dziejów polskiej emigracji politycznej po 1939 roku Ludzie, struktury, idee

10.0 / 10 (1 ocena)

40,01 zł

2792

Do koszyka

Henryk Paszkiewicz wydobyty z zapomnienia

30,00 zł

2093

Do koszyka

Krystyna Mazurówna

Nasi za granicą

6.5 / 10 (8 ocen)

39,90 zł

2777

Do koszyka

Jerzy Besala

Alkoholowe dzieje Polski Dwie okupacje 1939-1945

7.7 / 10 (14 ocen)

64,90 zł

4517

Do koszyka

Moskała Katarzyna

Władysław Raczkiewicz (1885-1947) Prezydent RP na Uchodźstwie. Biografia fotograficzna.

69,00 zł

4816

Do koszyka